BAGAIMANA SEORANG HAMBA ALLAH MENGHADAPI MUSIBAH

Oleh : Ali Farkhan Tsani

Pengertian Musibah
Musibah adalah perkara yang tidak disukai yang menimpa manusia. Mufassir (Penyusun Tafsir) Al-Qurthubi menyebutkan, “Musibah adalah segala apa yang mengganggu seorang mukmin dan yang menimpanya.” 

Jenis Musibah
Musibah beragam jenis bentuknya. Ada yang menimpa jiwa seseorang, ada yang menimpa tubuhnya, ada yang menimpa hartanya, ada yang menimpa keluarganya, dan ada yang menimpa yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : Lagi

UMAR BIN KHATHTHAB (KHULAFAUR RASYIDIN KEEMPAT)

Umar bin Khattab (581 – November 644) (bahasa Arabعمر بن الخطاب) adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga menjadi khalifah kedua (634644) dari empat Khalifah Ar-Rasyidin. Lagi

Subhanallah…! Masjid Al Amin Tetap Kokoh Berdiri Dihantam Wedhus Gembel

Jum’at, 29 Oct 2010

Jakarta (voa-islam.com) – Subhanallah, Panasnya wedhus gembel atau guguran awan panas yang dimuntahkan Gunung Merapi di Yogyakarta membuat puluhan orang meninggal dunia. Hijaunya desa sudah terganti dengan tebalnya debu abu vulkanik termasuk gersangnya pepohonan yang habis terbakar. Lagi

AWAN BERBENTUK LAFADZ ALLAH

Ahad, 24 Oct 2010

Subhanallah..Awan Berbentuk Lafaz Allah Terpotret Kamera di Manado Lagi

BELAJAR DARI IBNU IDRIS

Harun Ar Rasyid mengundang seorang ‘alim terkemuka, yaitu ‘Abdullah ibnu Idris, untuk diangkatnya sebagai pejabat peradilan. Setelah ‘Abdullah ibnu Idris datang menghadap kepadanya, Harun Ar Rasyid berkata, “Ambillah jabatan peradilan!” Lagi

SUNGAI DASAR LAUT

Ada Sungai di Dasar Laut Mexico

Kekuasaan Allah sangatlah maha dahsyat, tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Berbagai fenomena alam yang terjadi merupakan salah satu bukti tanda-tanda kekuasaannya. Demikian pula halnya dengan fenomena yang ada di Cenote Angelita, Mexico. Disana, di dalam lautan terdapat sebuah sungai lengkap dengan pohon dan daun-daunan, subhanallah. Lagi

ZAINAB BINTI JAHSYI

Muslimah Patriotik, Berjiwa Besar dan Dermawan

DIA ADALAH Zainab binti Jahsy bin Riab bin Ya’mar Al-Asadiyah, dari Bani Asad bin Khuzaimah Al-Mudhari. Ibunya bernama Umayyah binti Abdul Muthalib bin Hasyim, dan paman-pamannya adalah Hamzah dan Al-Abbas, keduanya adalah anak Abdul Muthalib. Lagi