EKSTRIMIS YAHUDI MENYUSUP KE MASJID AL-AQSHA

Ekstrimis Yahudi Menyusup ke Masjid Al-Aqsha

Ekstrimis Yahudi Selasa kemarin (7/6) menyusup ke Masjid Al-Aqsha dari selatan dan mengitari kompleks suci tersebut dengan kawalan dari pasukan keamanan Israel yang berjaga-jaga. Lagi

ADAKAH PEMERSATU SELAIN ALLAH?

Sebelumnya bacalah artikel:

CARA MENGAMALKAN AL-QUR’AN

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah seraya berjama’ah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. 3:103)

Lagi