PERPECAHAN UMMAT SEBUAH HAL YANG PASTI TERJADI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasalam bersabda: “Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu golongan masuk syurga  dan tujuh puluh golongan masuk  ke dalam neraka, Lagi

Iklan

SANGAT BERAT MUSYRIKIN BERSATU

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu; “Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS. Asy-Syuura (42): 13). Lagi

CARA MENGAMALKAN AL-QUR’AN

Syari’at Islam sebagai ajaran bagi manusia telah lengkap (QS. Al-Maidah : 3). Tidak ada kekurangan di dalamnya dari sisi manapun. Tidak ada satu masalah pun yang tidak diterangkan, termasuk bagaimana cara mangamalkannya dalam setiap kondisi. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari keridhaan pada selain syariat Islam berarti dia menganggap Allah mempunyai kelemahan dan kekurangan. Lagi

1 JALAN 1 MILLAH

“Sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus, oleh karena itu, ikutilah! Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena hanya akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.” (QS. Al An’am (6): 153). Lagi