Mereka Ini Yang Dimohonkan Ampun Seluruh Makhluk Langit-Bumi

Dari Sahl bin Sa’d radhiyallahu’anhu, suatu ketika dalam peperangan Khaibar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh, aku akan memberikan bendera ini kepada seorang pria yang melalui kedua tangannya Allah akan memberikan kemenangan, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya.” Sahl berkata: Maka di malam harinya orang-orang pun membicarakan siapakah kira-kira di antara mereka yang akan diberikan bendera itu. Sahl berkata: Ketika pagi harinya, orang-orang hadir dalam majelis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Masing-masing dari mereka sangat mengharapkan untuk menjadi orang yang diberikan bendera itu. Kemudian, Nabi bersabda, “Dimanakah Ali bin Abi Thalib?”. Lagi

JENAZAHNYA DILINDUNGI LEBAH

Kisah Ajaib Sahabat Rasulullah Yang Jenazahnya Dilindungi Lebah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus 10 mata-mata yang dipimpin Ashim bin Tsabit al-Anshari kakek Ashim bin al-Khaththab. Ketika mereka tiba di daerah Huddah antara Asafan dan Makkah mereka berhenti di sebuah kampung suku Hudhail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayan. Lagi

CINTA RASULULLAH KEPADA JULAIBIB

Wanita shalihah adalah seorang wanita yang tahan memegang bara.

Jika datang perintah dari syariat kepada salah seorang mereka, dia taat, terima, dan tunduk. Dia tidak menyanggah, tidak membangkang, ataupun mencari alasan untuk tidak menerimanya.

Perhatikanlah cerita gadis suci nan mulia ini! Cerita tentang seorang pengantin wanita…
Adalah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bernama Julaibib. Wajahnya tidak begitu menarik. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallammenawarinya menikah. Dia berkata (tidak percaya), “Kalau begitu, Anda menganggapku tidak laku?” Lagi

KHALID BIN WALID

KISAH MASUK ISLAMNYA KHALID BIN WALID ( PANGLIMA PERANG YANG TANGGUH)

Dahulu sebelum masuk Islam, nama Khalid bin Walid sangat termashur sebagai panglima Tentara Kaum Kafir Quraisy yang tak terkalahkan. Baju kebesarannya berkancingkan emas dan mahkota dikepalanya bertahtahkan berlian . Begitu gagah dan perkasanya Khalid baik di medan perang maupun  ahli dalam menyusun strategi perang.  Pada waktu Perang UHUD melawan tentara Muslimin pimpinan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam banyak  syuhada yang syahid terbunuh ditangan Khalid bin Walid. Dengan  suara lantang diatas perbukitan  Khalid bin Walid berkata:

” Hai Muhammad kami sudah menang, kamu telah kalah dalam peperangan ini….lihatlah pamanmu Hamzah yang tewas tercabik -cabik tubuhnya dan lihatlah pasukanmu yang telah porak poranda!”. Lagi

HANZHALAH BIN ABU AMIR

(SAHABAT YANG DIMANDIKAN MALAIKAT)

Hanzhalah bin Abu Amir adalah anak pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yastrib (Madinah) pada masa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad ke sana. Ayahnya, Abu Amir bin Shaify, orang yang sangat benci kepada Islam. Pada zaman jahiliyah, dia mendapat julukan Abu Amir Sang Pendeta, tetapi julukan itu berbalik menjadi Abu Amir lelaki Fasik ketika Yastrib sudah dikuasai oleh kaum muslim. Lagi

1 CALON PENGHUNI SURGA

DHAMMAM IBNU TSA’LABAH

Dhammam ibnu Tsa’labah radhiyallaah ‘anhu datang kepada Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam yang saat itu sedang duduk di hadapan para sahabat. Lalu Dhammam bertanya:

“Dimanakah putra ‘Abdul Muthalib?” Lagi

JA’FAR BIN ABI THALIB

(SI BERSAYAP DUA DI SURGA)

Beliau adalah sepupu sekaligus sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mirip dengan Rasulullah Lagi

Previous Older Entries