ISTRI PENCEMBURU YANG MENJAGA MUSHAF

Hafsah binti Umar (wafat 47 H)

Hafshah binti Umar bin Khaththab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan kaum muslimin. Umar bin Khaththab adalah seorang penguasa yang adil dan memiliki hati yang sangat khusyuk. Pernikahan Rasulullah dengan Hafshah merupakan bukti cinta kasih beliau kepada mukminah yang telah menjanda setelah ditinggalkan suaminya, Khunais bin Hudzafah as-Sahami, yang berjihad di jalan Allah, pernah berhijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah, dan gugur dalam Perang Badar. Setelah suami anaknya meninggal, dengan perasaan sedih, Umar menghadap Rasulullah untuk mengabarkan nasib anaknya yang menjanda. Ketika itu Hafshah berusia delapan belas tahun. Mendengar penuturan Umar, Rasulullah memberinya kabar gembira dengan mengatakan bahwa beliau bersedia menikahi Hafshah. Lagi

Iklan

ISTRI RASULULLAH YANG PALING PANJANG TANGANNYA

Ummul Mu’minin Saudah binti Zam’ah

Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sesudah Khadijah radhiyallahu ‘anha dan dia sendiri yang bersama Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam selama kurang lebih 3 tahun sehingga beliau berumah tangga dengan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.  Adalah para sahabat -radhiyallahu ‘anhum- memperhatikan kesendirian Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sesudah Khadijah wafat dan berharap kiranya beliau menikah, barangkali dalam pernikahan itu ada yang menghibur kesendiriannya. Akan tetapi, Lagi

ZAINAB BINTI JAHSYI

Muslimah Patriotik, Berjiwa Besar dan Dermawan

DIA ADALAH Zainab binti Jahsy bin Riab bin Ya’mar Al-Asadiyah, dari Bani Asad bin Khuzaimah Al-Mudhari. Ibunya bernama Umayyah binti Abdul Muthalib bin Hasyim, dan paman-pamannya adalah Hamzah dan Al-Abbas, keduanya adalah anak Abdul Muthalib. Lagi

SHAFIYYAH BINTI HUYAI

(ISTRI CANTIK DARI KETURUNAN PARA NABI)

Shafiyyah binti Huyai binti Akhthan bin Sa’yah adalah cucu dari Al-Lawi bin Nabiyullah Israel bin Ishaq bin Ibrahim ‘Alaihi wa Salam, termasuk keturunan Rasulullah Harun ‘Alaihi wa Salam. Lagi

CINTA YANG SEMPURNA

Lagi

KHADIJAH BINTI KHUWAILID (WANITA TERBAIK)

WANITA SUCI.

Khadijah binti Khuwailid (Bahasa Arab:خديجة, Khadijah al-Kubra) Lagi

‘AISYAH BINTI ABU BAKAR

Lagi